پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام غرفه داران

ثبت نام غرفه داران

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

پلان اجرایی

پلان اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه (مسئول: آقای ابراهیمی)
کارشناس مسئول ثبت نام
تلفکس: 03132680378 - 03195010342
همراه: 09383117535 (خانم ناطقی)

برگزاری نمایشگاه
تاریخ: 14 تا 18 بهمن ماه1398
ساعات:

خانم صنمی
کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)
تلفن ثابت : 32606604-031
تلفن همراه : 09134632316

مکان برگزاری
اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات

جدیدترین اخبار و رویداد ها