هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی -قهوه و نوشیدنی ها

ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

اطلاعات مشارکت کنندگان

اطلاعات مشارکت کنندگان

پلان اجرایی

پلان اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت سورنا سپهر پارسیان

مسئول ثبت نام
تلفن ثابت: 35252331-031
فکس :35252328-031
همراه: 09136701836

تاریخ برگزاری نمایشگاه
15تا 18 بهمن ماه 1399

نمایشگاه های داخلی


کارشناس ناظر ثبت نام

تلفن ثابت :32603006-031
تلفن همراه:

مکان برگزاری
اصفهان -نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات

جدیدترین اخبار و رویداد ها