شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

اطلاعات مشارکت کنندگان

اطلاعات مشارکت کنندگان

پلان اجرایی

پلان اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

مسئول ثبت نام
تلفن ثابت:5-32618001-031
همراه:

تاریخ برگزاری نمایشگاه
29 بهمن تا 2 اسفند98
ساعات: 15 تا 22

نمایشگاه های داخلی


کارشناس ناظر ثبت نام
خانم عباسی
تلفن ثابت :32606601-031
تلفن همراه: 09134632311

مکان برگزاری
اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات

جدیدترین اخبار و رویداد ها