هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

اطلاعات مشارکت کنندگان

اطلاعات مشارکت کنندگان

پلان اجرایی

پلان اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت سورنا سپهر پارسیان

مسئول ثبت نام
تلفن ثابت: 35252331-031
فکس :35252328-031
همراه: 09136701836

تاریخ برگزاری نمایشگاه
6تا 10 بهمن ماه 1399

نمایشگاه های داخلی


کارشناس ناظر ثبت نام
خانم عباسی
تلفن ثابت :32606601-031
تلفن همراه: 09134632311

مکان برگزاری
اصفهان -نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات

جدیدترین اخبار و رویداد ها