شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات وابسته)

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام غرفه داران

ثبت نام غرفه داران

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

پلان اجرایی

پلان اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

مسئول ثبت نام
تلفن ثابت:5-32618001-031
همراه:

تاریخ برگزاری نمایشگاه
28 بهمن تا 2 اسفند98
ساعات:

نمایشگاه های داخلی


کارشناس ناظر ثبت نام
خانم شریفی
تلفن ثابت : 32611603-031
همراه: 09134632312
تلفن همراه : 09134632319

مکان برگزاری
اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات
سیزدهمین نمايشگاه تخصصي  صنايع غذا يی

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذا يی

نمایش جزئیات

جدیدترین اخبار و رویداد ها